Friday, July 16, 2010

BIKASH NUR IDRIS - Ria Qistina

MN137. TANGISAN SENJA HARAPAN. SOLD.


MN81. ATAS NAMA CINTA. SOLD.


MN76. RIA QISTINA.

RENT RM14. BUY RM12. BUY BACK RM10.


MN69. DIAN DI HATI. SOLD.


MN70. DENGAN NAMA CINTA. SOLD.

MN63. PRINCESS. SOLD.

5 comments: